1.Prednaska/Cvicenie

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

1. Cvičenie


< 1.Prednáška | riešené úlohy


1. naštartovať Lazarus, vytvoriť nový projekt:

 • 1 komponent jednoduchý test (TLabel) - nejaký veľký farebný text (napr. 'Hello, world!')
 • 1 tlačidlo (TButton) - zatvorí projekt (Close)

2. ďalší projekt:

 • 2 tlačidlá (TButton) - každé zmení oba komponenty TLabel - text aj farbu alebo veľkosť
 • 2 komponenty jednoduchý test (TLabel) - zvoľte im nejaké počiatočné texty

3. nový projekt:

 • grafická plocha (TImage) - už pri štarte je biele plátno (v procedúre FormCreate)
 • tlačidlo (TButton) - nakreslí štvorec so stranou 100

4. postupne pridať ďalšie tlačidlá:

 • Button2 - do stredov strán grafickej plochy vypíše slová 'sever', 'východ', 'juh', 'západ'
 • Button3 - nakreslí kosoštvorec (alebo päťcípu hviezdu)
 • Button4 - nakreslí činky: dva čierne kruhy, ktoré sú spojené hrubou čiarou
 • Button5 - pomocou hrubých čiar a kruhov nakreslí veľké modré písmeno R


Domáca úloha

 • v projekte je grafická plocha a 6 tlačidiel, ktoré po častiach kreslia nejakého robota robota:
 • Button1 - zmaže grafickú plochu (bielou farbou)
 • Button2 - kreslí hlavu (farebný kruh alebo štvorec)
 • Button3 - kreslí telo (farebný obdĺžnik)
 • Button4 - kreslí ruky (2 hrubé úsečky)
 • Button5 - kreslí nohy (2 farebné obdĺžniky)
 • Button6 - kreslí oči (2 väčšie bodky)