1.Prednaska/Cvicenie: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 38: Riadok 38:
 
:* '''Button6''' - kreslí oči (2 väčšie bodky)
 
:* '''Button6''' - kreslí oči (2 väčšie bodky)
  
2. program nakreslí štvorcovú špirálu z '''N''' zväčšujúcich sa úsečiek: začne v strede s čiarou dĺžky 10, každá ďalšia je 2 dlhšia otočená o 90 stupňov; môžete predpokladať, že '''N''' je násobkom 4
+
2. program nakreslí štvorcovú špirálu z '''N''' zväčšujúcich sa úsečiek:
 +
:* začne v strede s čiarou dĺžky 10, každá ďalšia je 2 dlhšia otočená o 90 stupňov
 +
:* môžete predpokladať, že '''N''' je násobkom 4

Verzia zo dňa a času 22:38, 16. september 2012

1. Cvičenie


< 1.Prednáška | riešené úlohy


1. naštartovať Lazarus, vytvoriť nový projekt:

 • 1 komponent jednoduchý test (TLabel) - nejaký veľký farebný text (napr. 'Hello, world!')
 • 1 tlačidlo (TButton) - zatvorí projekt (Close)

2. ďalší projekt:

 • 2 tlačidlá (TButton) - každé zmení oba komponenty TLabel - text aj farbu alebo veľkosť
 • 2 komponenty jednoduchý test (TLabel) - zvoľte im nejaké počiatočné texty

3. nový projekt:

 • grafická plocha (TImage) - už pri štarte je biele plátno (v procedúre FormCreate)
 • tlačidlo (TButton) - nakreslí štvorec so stranou 100

4. postupne pridať tlačidlá (vyberte si aspoň dve), ktoré:

 • do stredov strán grafickej plochy vypíše slová 'sever', 'východ', 'juh', 'západ'
 • nakreslí kosoštvorec (alebo päťcípu hviezdu)
 • nakreslí činky: dva čierne kruhy, ktoré sú spojené hrubou čiarou
 • pomocou hrubých čiar a kruhov nakreslí veľké modré písmeno R
 • vypíše vetu, napr. 'učím sa programovať' tak, že každé slovo bude iným fontom a inou farbou

5. nový projekt s grafickou plochou a niekoľkými tlačidlami, ktoré:

 • do stredov strán grafickej plochy zapísať šírku, resp. výšku ... aktuálnu veľkosť plochy zistite ako Image1.Width, Image1.Height
 • na náhodné pozície nakreslí 10 žltých kruhov s číslami 0 až 9
 • tesne vedľa seba 10 farebných kruhov rovnakej veľkosti, napr. s priemerom 30
 • tesne vedľa seba 10 farebných kruhov zväčšujúcej sa veľkosti, napr. s priemermi 10, 15, 20, 25, ...


Domáca úloha

1. v projekte je grafická plocha a 6 tlačidiel, ktoré po častiach kreslia nejakého robota robota:

 • Button1 - zmaže grafickú plochu (bielou farbou)
 • Button2 - kreslí hlavu (farebný kruh alebo štvorec)
 • Button3 - kreslí telo (farebný obdĺžnik)
 • Button4 - kreslí ruky (2 hrubé úsečky)
 • Button5 - kreslí nohy (2 farebné obdĺžniky)
 • Button6 - kreslí oči (2 väčšie bodky)

2. program nakreslí štvorcovú špirálu z N zväčšujúcich sa úsečiek:

 • začne v strede s čiarou dĺžky 10, každá ďalšia je 2 dlhšia otočená o 90 stupňov
 • môžete predpokladať, že N je násobkom 4