DVUi

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

DVUi

Programovanie 1

 • Programátorské vývojové prostredie
 • Prvý program
 • Základné komponenty a ich vlastnosti
 • Udalosť kliknutie na tlačidlo
 • Nastavovanie vlastností komponentov počas behu programu
 • Grafická plocha a súradnicová sústava
 • Príkaz na nakreslenie obdĺžnika, vymazanie plochy
 • Pero, štetec a ich atribúty
 • Kreslenie čiar
 • Kreslenie elipsy a kruhu
 • Písanie textov do grafickej plochy

Programovanie 2

 • Pomenované konštanty
 • Jednoduchá celočíselná premenná a priraďovací príkaz
 • Aritmetický výraz
 • Generátor náhodných čísel
 • Zadávanie vstupu
 • Farebný model RGB
 • Cyklus s pevným počtom opakovaní
 • Viac príkazov v tele cyklu
 • Využitie počítadla v tele cyklu
 • Pomocná premenná pre cyklus
 • Prevrátený cyklus
 • Cifry celého čísla

Programovanie 3

 • Podmienený príkaz (if)
 • Viac príkazov vo vetve
 • Len jedna vetva príkazu
 • Vnorené podmienené príkazy (if)
 • Zostavovanie zložených podmienok (logické operácie)
 • Zložený podmienený príkaz (case)
 • Cyklus s jednoduchými podmienkami
 • Znovu cifry celého čísla
 • Cyklus so zložitejšími podmienkami
 • Zapamätanie si výsledku podmienky

Programovanie 4

 • Číselné sústavy, prevody
 • Reálna aritmetika
 • Grafy funkcií
 • Kružnica, časť kružnice (výsek, oblúk)
 • Vnorené cykly
 • Nekonečný cyklus

Programovanie 5

 • Procedúra bez parametrov
 • Mechanizmus volania procedúry
 • Lokálne a globálne premenné, viditeľnosť premenných
 • Časovač (komponent Timer)
 • Parametre prenášané hodnotou
 • Mechanizmus volania procedúry s parametrami
 • Lokálne (vnorené) a globálne procedúry
 • Hádanie čísla, ktoré si myslí počítač

Programovanie 6

 • Znakový typ Char
 • Znakové reťazce
 • Výber znaku, podreťazec
 • Pozície a podreťazce
 • Klikanie
 • Pohyb myši
 • Ťahanie
 • Časovač a myš

Programovanie 7

 • Jednorozmerné pole
 • Index poľa
 • Pole v cykle
 • Zisťuj v poli
 • Zisťuj medzi prvkami
 • Len časť poľa
 • Ďalšie pole v programe
 • Ďalšie pole iného typu
 • Pomocné pole
 • Eratostenove sito
 • Vkladanie do poľa na správne miesto

Programovanie 8

 • Vytvárame súbor čísel
 • Čítame súbor čísel
 • Testujeme koniec súboru, koniec riadka
 • Čítame aj zapisujeme
 • Pracujeme po riadkoch
 • Pracujeme po znakoch
 • Znaky aj čísla v súbore

Programovanie 9

 • Jednoduché číselné funkcie
 • Funkcia so zložitejším výpočtom
 • Logické funkcie
 • Znakové funkcie
 • Funkcie s reťazcami
 • Funkcie spracovávajúce pole
 • Pole ako výsledok funkcie
 • Pole cifier