30.Prednaska/Cvicenie

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie

30. Cvičenie


< 30.Prednáška | riešené úlohyCvičenie

Domáca úloha

1. naprogramovať ľubovoľný triediaci algoritmus , ktorého kód nebol v prednáške

  • ako procedúru TSort.Sort do projektu z prednášky

2. ľubovoľným spôsobom implementovať algoritmus Radix sort

  • napríklad na zotriedenie viac-ciferných čísel