24.Prednaska

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
24. Prednáška

Priebeh praktickej časti skúšky

Skúška pri počítači prebieha v počítačových halách H3 a H6. Začína sa vždy o 8:00 a riešenia treba odovzdať najneskôr o 12:30. Riešia sa 2 praktické úlohy pri počítači - za každú sa dá získať 20 bodov. Témy úloh sú tieto:

 1. príklad je väčšinou jednoduchá hra, v ktorej
  • sa pohybujú animované obrázky
  • ovládanie hry je pomocou klávesnice alebo klikaním myšou
  • počiatočná situácia, resp. parametre úlohy sú zadané v textovom súbore
 2. príklad je buď úloha, v ktorej sa riadia grafické roboty (TRobot) alebo je to konzolová aplikácia, v ktorej treba zadefinovať nejakú jednoduchú hierarchiu tried a pomocou nich treba vyriešiť samotnú úlohu
  • zadanie skúšky môže obsahovať oba tieto varianty, vtedy si treba vybrať a riešiť len jeden z nich (ako je vo vzorovom zadaní nižšie)

Každú z oboch úloh treba vyriešiť aspoň na 33%, t.j. aspoň za 7 bodov z 20. Inak sa termín skúšky považuje za neúspešný (známka Fx). Pri hodnotení odovzdaných úloh:

 • v prípade, že odovzdáte program, ktorý sa nedá skompilovať (napr. syntaktické chyby), úloha bude hodnotená za 0 bodov
 • ak je súčasťou zadania prečítanie textového súboru, padnutie programu počas jeho čítania bude ohodnotené maximálne 1 bodom (program sa bude testovať s rôznymi vstupnými súbormi)
 • všetky programy sa pri kontrole budú kompilovať so zapnutými kontrolami prekladača

Počas skúšky:

 • nie sú povolené žiadne pomocné materiály (knihy, zošity, ťaháky) a nebude ani prístup na internet
 • prvých 15 minút skúšky (t.j. medzi 8:00 a 8:15) môžete navzájom medzi sebou komunikovať - môžete si vysvetľovať zadania, môžete si komentovať postupy riešenia
 • okrem zadania, obrázkov a dátových súborov, na skúške dostávate aj RobotUnit.pas


Riešenie zadania

Môžete si preštudovať riešenie všetkých troch úloh vo vzorovom zadaní:


Zadania úloh zo skúšok v šk. roku 2012/2013

 1. zadanie z 14.1.2013
 2. zadanie z 16.1.2013
 3. zadanie z 28.1.2013
 4. zadanie zo 6.2.2013

Zadania z minulých rokov

 späť | ďalej