Substituovať šablóny

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Táto špeciálna stránka prijme na vstup text a rekurzívne substituuje všetky šablóny, ktoré sú v ňom použité. Tiež expanduje funkcie syntaktického analyzátora ako {{#language:...}} a premenné ako {{CURRENTDAY}}—v podstate takmer všetko v zložených zátvorkách. Robí to pomocou volania relevantnej fázy syntaktického analyzátora samotného MediaWiki.

Substituovať šablóny