Práva skupiny používateľov

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Toto je zoznam skupín používateľov definovaných na tejto wiki a ich prístupových práv. Môžete si prečítať ďalšie informácie o jednotlivých právach.

  • Udelené právo
  • Odobrané právo
SkupinaPráva
(všetci)
  • Použitie API na zápis (writeapi)
  • Upraviť svoje vlastné používateľské súbory CSS (editmyusercss)
  • Upraviť svoje vlastné používateľské súbory JavaScript (editmyuserjs)
  • Upraviť vlastné nastavenia (editmyoptions)
  • Upraviť vlastné súkromné údaje (napríklad e-mailovú adresu, skutočné meno) (editmyprivateinfo)
  • Upraviť vlastný zoznam sledovaných stránok. Všimnite si, že niektoré operácie budú môcť pridať stránky aj bez tohto oprávnenia. (editmywatchlist)
  • Vytvárať diskusné stránky (createtalk)
  • Zobraziť vlastné súkromné údaje (napríklad e-mailovú adresu, skutočné meno) (viewmyprivateinfo)
  • Zobraziť vlastný zoznam sledovaných stránok (viewmywatchlist)
  • Čítať stránky (read)
zaregistrovaní používatelia
  • Neovplyvnený obmedzeniami na základe IP adresy (autoconfirmed)
  • Upravovať stránky zamknuté ako „Povoliť iba používateľov s potvrdeným emailom“ (editsemiprotected)
Boti
(zoznam členov)
  • Byť považovaný za automatický proces (bot)
  • Nechať úpravy automaticky označiť ako strážené (autopatrol)
  • Neovplyvnený obmedzeniami na základe IP adresy (autoconfirmed)
  • Nevytvoriť presmerovanie zo starého názvu pri presúvaní stránky (suppressredirect)
  • Použitie API na zápis (writeapi)
  • Používať vyššie limity v požiadavkách API (apihighlimits)
  • Pri drobných úpravách diskusnej stránky nevypisovať hlásenie o nových správach (nominornewtalk)
  • Upravovať stránky zamknuté ako „Povoliť iba používateľov s potvrdeným emailom“ (editsemiprotected)
Byrokrati
(zoznam členov)
  • Neovplyvnené obmedzeniami (noratelimit)
  • Premenovávať používateľov (renameuser)
  • Upravovať oprávnenia ostatných používateľov (userrights)
Správcovia
(zoznam členov)
  • Blokovať ostatných používateľov (block)
  • Create and delete tags from the database (managechangetags)
  • Hromadné mazanie stránok (nuke)
  • Hľadať v zmazaných stránkach (browsearchive)
  • Importovať stránky nahraním súboru (importupload)
  • Importovať stránky z iných wiki (import)
  • Mazať stránky (delete)
  • Mazať stránky s veľkou históriou (bigdelete)
  • Meniť úroveň zamknutia a upravovať kaskádovito zamknuté stránky (protect)
  • Nahrávať lokálne súbory, ktoré majú prednosť pred zdieľaným úložiskom (reupload-shared)
  • Nahrávať súbory (upload)
  • Nechať úpravy automaticky označiť ako strážené (autopatrol)
  • Neovplyvnené obmedzeniami (noratelimit)
  • Neovplyvnený obmedzeniami na základe IP adresy (autoconfirmed)
  • Nevytvoriť presmerovanie zo starého názvu pri presúvaní stránky (suppressredirect)
  • Obchádzať automatické blokovanie proxy serverov (proxyunbannable)
  • Obchádzať blokovanie IP adries, rozsahov a automatické blokovanie (ipblock-exempt)
  • Obnoviť zmazanú stránku (undelete)
  • Odblokovať seba samého (unblockself)
  • Označiť vrátené úpravy ako úpravy robota (markbotedits)
  • Označiť úpravy ako strážené (patrol)
  • Používať vyššie limity v požiadavkách API (apihighlimits)
  • Premiestňovanie stránok kategórií (move-categorypages)
  • Prepísať existujúci súbor (reupload)
  • Presunúť koreňové stránky používateľa (move-rootuserpages)
  • Presunúť stránky aj s podstránkami (move-subpages)
  • Presunúť súbory (movefile)
  • Presúvať stránky (move)
  • Rýchlo vrátiť úpravy posledného používateľa, ktorý upravoval danú stránku (rollback)
  • Upravovať CSS súbory ostatných používateľov (editusercss)
  • Upravovať JS súbory ostatných používateľov (edituserjs)
  • Upravovať správy používateľského rozhrania (editinterface)
  • Upravovať stránky zamknuté ako „Povoliť iba používateľov s potvrdeným emailom“ (editsemiprotected)
  • Upravovať stránky zamknuté ako „Povoliť iba správcov“ (editprotected)
  • Vytvárať nové používateľské účty (createaccount)
  • Zablokovať používateľovi posielanie emailu (blockemail)
  • Zlučovať histórie stránok (mergehistory)
  • Zobraziť zoznam nesledovaných stránok (unwatchedpages)
  • Zobrazovať zmazané položky histórie bez ich plného textu (deletedhistory)
  • Zobrazovať zmazané texty a zmeny medzi zmazanými verziami (deletedtext)
Používatelia
(zoznam členov)
  • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
  • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
  • Nahrávať lokálne súbory, ktoré majú prednosť pred zdieľaným úložiskom (reupload-shared)
  • Nahrávať súbory (upload)
  • Označovať úpravy ako drobné (minoredit)
  • Použitie API na zápis (writeapi)
  • Premiestňovanie stránok kategórií (move-categorypages)
  • Prepísať existujúci súbor (reupload)
  • Presunúť koreňové stránky používateľa (move-rootuserpages)
  • Presunúť stránky aj s podstránkami (move-subpages)
  • Presunúť súbory (movefile)
  • Presúvať stránky (move)
  • Upravovať stránky (ktoré nie sú diskusné stránky) (edit)
  • Vytvárať diskusné stránky (createtalk)
  • Vytvárať stránky (ktoré nie sú diskusné stránky) (createpage)
  • Čistiť vyrovnávaciu pamäť stránky bez potvrdzovacej stránky (purge)
  • Čítať stránky (read)

Obmedzenia menných priestorov

Menný priestorPráva umožňujúce redaktorovi upravovať
MediaWiki
  • Upravovať správy používateľského rozhrania (editinterface)