Programovanie2: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 5: Riadok 5:
 
:* binárne súbory
 
:* binárne súbory
 
:* údajový prúd
 
:* údajový prúd
 +
:* kopírovanie medzi súbormi
  
 
[[26.Prednaska|'''26. Prednáška''']] > [[26.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[26.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
[[26.Prednaska|'''26. Prednáška''']] > [[26.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[26.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
:* spájané zoznamy
 
:* spájané zoznamy
 +
:* základné operácie so zoznamami
 +
:* zásobník a rad pomocou spájaného zoznamu
  
 
[[27.Prednaska|27. Prednáška]] > [[27.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[27.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
[[27.Prednaska|27. Prednáška]] > [[27.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[27.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]

Verzia zo dňa a času 17:22, 20. február 2013

Obsah prednášok v letnom semestri25. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • binárne súbory
 • údajový prúd
 • kopírovanie medzi súbormi

26. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • spájané zoznamy
 • základné operácie so zoznamami
 • zásobník a rad pomocou spájaného zoznamu

27. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • procedurálny typ

28. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • binárne stromy

29. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • využitie stromov

30. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • algoritmy triedenia

31. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • reprezentácie grafov

32. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • algoritmy na grafoch

33. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • prehľadávanie s návratom

34. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • prehľadávanie s návratom na grafoch

35. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • priebeh praktickej časti skúšky
 • riešenie vzorového zadania
 • zadania z minulých rokov