Programovanie2: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 46: Riadok 46:
 
:* vzdialenosť a najkratšia cesta
 
:* vzdialenosť a najkratšia cesta
  
[[33.Prednaska|33. Prednáška]] > [[33.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[33.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
[[33.Prednaska|'''33. Prednáška''']] > [[33.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[33.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
:* prehľadávanie s návratom
+
:* generovanie štvoríc
 
+
:* prehľadávanie s návratom (backtracking)
 +
:* 8 dám na šachovnici
 +
:* domček jedným ťahom
 +
:* šesť tiav
 +
:* sudoku
 
[[34.Prednaska|34. Prednáška]] > [[34.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[34.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
[[34.Prednaska|34. Prednáška]] > [[34.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[34.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
:* prehľadávanie s návratom na grafoch
 
:* prehľadávanie s návratom na grafoch

Verzia zo dňa a času 13:10, 30. apríl 2013

Obsah prednášok v letnom semestri25. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • binárne súbory
 • údajový prúd
 • kopírovanie medzi súbormi

26. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • spájané zoznamy
 • základné operácie so zoznamami
 • zásobník a rad pomocou spájaného zoznamu

27. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • vrchol zoznamu ako objekt
 • procedurálny typ
 • dvojsmerný a cyklický zoznam

28. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • binárne stromy
 • základné algoritmy
 • procedurálny parameter v strome
 • zapuzdrenie triedy TStrom

29. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • binárny vyhľadávací strom
 • aritmetické stromy
 • všeobecné stromy a zoznamy
 • lexikografické stromy

30. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • algoritmy triedenia
 • bublinkové triedenie (Bubble Sort) a Min Sort
 • rýchle triedenie (Quick Sort)

31. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • reprezentácia grafu ako pole množín susedov
 • reprezentácia grafu ako tabuľka susedností
 • reprezentácia grafu ako pole alebo zoznam spájaných zoznamov susedov
 • reprezentácia grafu ako dynamické pole dynamických polí

32. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • algoritmus do hĺbky
 • komponenty grafu
 • algoritmus do šírky
 • vzdialenosť a najkratšia cesta

33. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • generovanie štvoríc
 • prehľadávanie s návratom (backtracking)
 • 8 dám na šachovnici
 • domček jedným ťahom
 • šesť tiav
 • sudoku

34. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • prehľadávanie s návratom na grafoch

35. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • priebeh praktickej časti skúšky
 • riešenie vzorového zadania
 • zadania z minulých rokov