Programovanie2: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 29: Riadok 29:
 
:* lexikografické stromy
 
:* lexikografické stromy
  
[[30.Prednaska|30. Prednáška]] > [[30.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[30.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
+
[[30.Prednaska|'''30. Prednáška''']] > [[30.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[30.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
:* algoritmy <!-- vyhľadávania a--> triedenia
+
:* algoritmy triedenia
 +
:* bublinkové triedenie (Bubble Sort) a Min Sort
 +
:* rýchle triedenie (Quick Sort)
  
 
[[31.Prednaska|31. Prednáška]] > [[31.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[31.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]
 
[[31.Prednaska|31. Prednáška]] > [[31.Prednaska/Ulohy|úlohy]] > [[31.Prednaska/Cvicenie|cvičenie]]

Verzia zo dňa a času 13:59, 19. marec 2013

Obsah prednášok v letnom semestri25. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • binárne súbory
 • údajový prúd
 • kopírovanie medzi súbormi

26. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • spájané zoznamy
 • základné operácie so zoznamami
 • zásobník a rad pomocou spájaného zoznamu

27. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • vrchol zoznamu ako objekt
 • procedurálny typ
 • dvojsmerný a cyklický zoznam

28. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • binárne stromy
 • základné algoritmy
 • procedurálny parameter v strome
 • zapuzdrenie triedy TStrom

29. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • binárny vyhľadávací strom
 • aritmetické stromy
 • všeobecné stromy a zoznamy
 • lexikografické stromy

30. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • algoritmy triedenia
 • bublinkové triedenie (Bubble Sort) a Min Sort
 • rýchle triedenie (Quick Sort)

31. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • reprezentácie grafov

32. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • algoritmy na grafoch

33. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • prehľadávanie s návratom

34. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • prehľadávanie s návratom na grafoch

35. Prednáška > úlohy > cvičenie

 • priebeh praktickej časti skúšky
 • riešenie vzorového zadania
 • zadania z minulých rokov