ADS: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
(Vytvorená stránka „==== Misof ==== * Potreba efektívnych algoritmov. * Analýza algoritmov. Meranie veľkosti vstupu. Časová zložitosť ako funkcia veľkosti vstupu. Asymptotická čas...“)
 
Riadok 8: Riadok 8:
 
* Pažravé algoritmy.
 
* Pažravé algoritmy.
 
* Základy dynamického programovania.
 
* Základy dynamického programovania.
 +
===== prednášky =====
 +
# Povinná byrokracia na úvod. Stable marriage problem. Ukážka ťažkých problémov ako zdôvodnenie potreby efektívnych algoritmov.
 +
# Asymptotická časová zložitosť. O-notácia. Rôzne dobré horné odhady zložitosti.
 +
# Triedenie MergeSort. Časová zložitosť rekurzívnych funkcií. Master theorem.
 +
# Rekapitulácia master theorem. Amortizovaná časová zložitosť.
 +
# Zásobník, fronta. Implementácie pomocou poľa pevnej veľkosti a spájaných zoznamov. Pole premennej veľkosti (vector, deque). Neefektívne spôsoby implementácie prioritnej fronty.
 +
# Binárna halda: vlastnosť haldy, vkladanie, výber maxima. Výroba haldy v lineárnom čase. Triedenie HeapSort. Ukážka binomickej haldy.
 +
# Mergesort deliaci na n/4 a zvyšok. QuickSort. Náhodná voľba pivota. Binárne vyhľadávanie a binárne vyhľadávacie stromy, vkladanie a výber prvkov.
 +
# TreeSort. Vyvážené stromy. Vyvažovanie AVL stromov. Odhad hĺbky vyváženého stromu.
 +
# Half-open intervaly a iterátory. Usporiadané asociatívne pole. Vylepšené stromy: v každom podstrome si pamätáme hĺbku a veľkosť.
 +
# Binárne vyhľadávanie a invarianty. Dolný odhad zložitosti binárneho vyhľadávania. Dolný odhad zložitosti triedenia porovnávaním. Vzťah háld, stromov a triedenia.
 +
# Koreň a maximum spojitej funkcie: binárne a ternárne vyhľadávanie. Triedenie v čase lepšom ako O(n log n): BucketSort / CountSort.
 +
# RadixSort. Generovanie rovnomerne náhodných čísel.
 +
# Náhodné (aj nie úplne náhodné) preusporiadanie poľa. Náhodný sampling.
 +
# Iterovanie cez všetky kombinatorické objekty (podmnožiny, permutácie, kombinácie a variácie pevnej veľkosti).
 +
# Pažravé algoritmy (nákup zlata, zastávky, výber prednášok, platenie mincami).
 +
# Hešovanie. Kolízie a narodeninový paradox. Riešenie kolízií zreťazením.
 +
# Univerzálne hešovanie. Perfektné hešovanie.
 +
# Memoizácia a dynamické programovanie: Fibonacciho čísla, najdlhšia spoločná vybraná podpostupnosť
 +
# Memoizácia a dynamické programovanie: najdlhšia rastúca podpostupnosť, problém batoha
 +
# Memoizácia a dynamické programovanie: problém batoha s cenami, medián ako optimálne miesto stretnutia, optimálne rozmiestnenie zastávok.
 +
# Prepojenie viacerých dátových štruktúr. Bonus: dátové štruktúry využívajúce náhodu (Bloomov filter, skiplist, treap).
 +
# Euklidov algoritmus: implementácia, časová zložitosť, rozšírenie. Eratostenovo sito.
 +
# Detekcia cyklu v postupnosti. Konverzia racionálneho čísla na zlomok. Poradná zložitosť.

Verzia zo dňa a času 17:49, 12. apríl 2013

Misof

 • Potreba efektívnych algoritmov.
 • Analýza algoritmov. Meranie veľkosti vstupu. Časová zložitosť ako funkcia veľkosti vstupu. Asymptotická časová zložitosť. O-notácia.
 • Triedenia (heapsort, quicksort, radixsort)-
 • Abstraktné dátové štruktúry: zásobník, fronta, prioritná fronta, množina, asociatívne pole.
 • Konkrétne dátové štruktúry: halda, binárny strom, hašovacia tabuľka. Vyvažované vyhľadávacie stromy.
 • Vzťah háld, stromov a triedenia.
 • Pažravé algoritmy.
 • Základy dynamického programovania.
prednášky
 1. Povinná byrokracia na úvod. Stable marriage problem. Ukážka ťažkých problémov ako zdôvodnenie potreby efektívnych algoritmov.
 2. Asymptotická časová zložitosť. O-notácia. Rôzne dobré horné odhady zložitosti.
 3. Triedenie MergeSort. Časová zložitosť rekurzívnych funkcií. Master theorem.
 4. Rekapitulácia master theorem. Amortizovaná časová zložitosť.
 5. Zásobník, fronta. Implementácie pomocou poľa pevnej veľkosti a spájaných zoznamov. Pole premennej veľkosti (vector, deque). Neefektívne spôsoby implementácie prioritnej fronty.
 6. Binárna halda: vlastnosť haldy, vkladanie, výber maxima. Výroba haldy v lineárnom čase. Triedenie HeapSort. Ukážka binomickej haldy.
 7. Mergesort deliaci na n/4 a zvyšok. QuickSort. Náhodná voľba pivota. Binárne vyhľadávanie a binárne vyhľadávacie stromy, vkladanie a výber prvkov.
 8. TreeSort. Vyvážené stromy. Vyvažovanie AVL stromov. Odhad hĺbky vyváženého stromu.
 9. Half-open intervaly a iterátory. Usporiadané asociatívne pole. Vylepšené stromy: v každom podstrome si pamätáme hĺbku a veľkosť.
 10. Binárne vyhľadávanie a invarianty. Dolný odhad zložitosti binárneho vyhľadávania. Dolný odhad zložitosti triedenia porovnávaním. Vzťah háld, stromov a triedenia.
 11. Koreň a maximum spojitej funkcie: binárne a ternárne vyhľadávanie. Triedenie v čase lepšom ako O(n log n): BucketSort / CountSort.
 12. RadixSort. Generovanie rovnomerne náhodných čísel.
 13. Náhodné (aj nie úplne náhodné) preusporiadanie poľa. Náhodný sampling.
 14. Iterovanie cez všetky kombinatorické objekty (podmnožiny, permutácie, kombinácie a variácie pevnej veľkosti).
 15. Pažravé algoritmy (nákup zlata, zastávky, výber prednášok, platenie mincami).
 16. Hešovanie. Kolízie a narodeninový paradox. Riešenie kolízií zreťazením.
 17. Univerzálne hešovanie. Perfektné hešovanie.
 18. Memoizácia a dynamické programovanie: Fibonacciho čísla, najdlhšia spoločná vybraná podpostupnosť
 19. Memoizácia a dynamické programovanie: najdlhšia rastúca podpostupnosť, problém batoha
 20. Memoizácia a dynamické programovanie: problém batoha s cenami, medián ako optimálne miesto stretnutia, optimálne rozmiestnenie zastávok.
 21. Prepojenie viacerých dátových štruktúr. Bonus: dátové štruktúry využívajúce náhodu (Bloomov filter, skiplist, treap).
 22. Euklidov algoritmus: implementácia, časová zložitosť, rozšírenie. Eratostenovo sito.
 23. Detekcia cyklu v postupnosti. Konverzia racionálneho čísla na zlomok. Poradná zložitosť.