34.Prednaska/Cvicenie0: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
d
Riadok 37: Riadok 37:
 
=== Domáca úloha ===
 
=== Domáca úloha ===
  
1.
+
1. do reprezentácie grafu doplnte pole a metódu
 +
{{Prog}}
 +
type
 +
  TGraf = class
 +
    ...
 +
    Komponent: array of Integer;
 +
    procedure UrobKomponenty;
 +
  end;
 +
|}
 +
* metóda do poľa '''Komponent''' pre každý vrchol grafu zapíše číslo komponentu, v ktorom sa tento vrchol nachádza; ak sú dva vrcholy v tom istom komponente, majú v tomto poli rovnaké číslo; ak je graf súvislý, všetky vrcholy majú hodnotu 1

Verzia zo dňa a času 08:57, 10. máj 2013

34. Cvičenie


< 34.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. graf je zadeklarovaný:

type
 TVrchol = class
  Meno: Integer;
  Sus: set of 1..N;
 end;
 TGraf = class
  G: array [1..N] of TVrchol;
  procedure Dosirky(V: Integer);
 end;
 • pre daný graf metóda Dosirky spustí algoritmus do šírky a očísluje všetky vrcholy (do premennej Meno) tak, že štartový vrchol VMeno = 0, jeho bezprostrední susedia majú postupne hodnoty od 1 vyššie, všetci ich ďalší susedia majú vyššie a vyššie očíslovanie; zrejme sú vrcholy očíslované rôznymi hodnotami 0 až N-1 (nemáme k dispozícii štruktúru Queue)


Cvičenie

práca s grafom a s textovým (binárnym) súborom

 • súbor graf.txt obsahuje popis grafu
  • prečítať a vytvoriť graf (prvé meno v riadku má niektorých svojich kamarátov vymenovaných do konca riadka) = graf je neorientovaný
  • zistiť počet vrcholov, počet komponentov, vrchol s najmenším aj najväčším počtom susedov
  • zistiť, či je graf súvislý (algoritmus do hĺbky)


Domáca úloha

1. do reprezentácie grafu doplnte pole a metódu

type
 TGraf = class
  ...
  Komponent: array of Integer;
  procedure UrobKomponenty;
 end;
 • metóda do poľa Komponent pre každý vrchol grafu zapíše číslo komponentu, v ktorom sa tento vrchol nachádza; ak sú dva vrcholy v tom istom komponente, majú v tomto poli rovnaké číslo; ak je graf súvislý, všetky vrcholy majú hodnotu 1