33.Prednaska/Cvicenie0: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 30: Riadok 30:
 
backtracking - zatiaľ bez grafov
 
backtracking - zatiaľ bez grafov
 
* generovanie postupnosti číslic - všetky 6-ciferné len z číslic {2,3,5}
 
* generovanie postupnosti číslic - všetky 6-ciferné len z číslic {2,3,5}
* generovanie slov (z možiny {a, b, ...})
+
* generovanie 3-písmenových slov (napr. z možiny {a, b, ..., z})
 
* generovanie slov dĺžky 5: spoluhláska + samohláska + spoluhláska + samohláska + spoluhláska
 
* generovanie slov dĺžky 5: spoluhláska + samohláska + spoluhláska + samohláska + spoluhláska
 
:* spoluhláska z množiny {k, m, p}
 
:* spoluhláska z množiny {k, m, p}
 
:* samohláska  z množiny {a, e, o}
 
:* samohláska  z množiny {a, e, o}
* magické štvorce:
+
:* vypísať všetky dĺžky 5 alebo aj kratšie
 +
* magické štvorce (všetky riešenia, alebo stačí len 1):
 
:* v každom riadku a stĺpci práve raz 1..N
 
:* v každom riadku a stĺpci práve raz 1..N
 
:* 1..N*N: v každom riadku a stĺpci rovnaký súčet
 
:* 1..N*N: v každom riadku a stĺpci rovnaký súčet

Verzia zo dňa a času 05:37, 3. máj 2013

33. Cvičenie


< 33.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. napíšte konštruktor TGraf2.Create(...):

type
 TGraf1 = class
  G: array [1..N,1..N] of Boolean;
 end;
 
type
 TGraf2 = class
  G: array [1..N] of set of 1..N;
  constructor Create(Graf1: TGraf1);
 end;


Cvičenie

backtracking - zatiaľ bez grafov

 • generovanie postupnosti číslic - všetky 6-ciferné len z číslic {2,3,5}
 • generovanie 3-písmenových slov (napr. z možiny {a, b, ..., z})
 • generovanie slov dĺžky 5: spoluhláska + samohláska + spoluhláska + samohláska + spoluhláska
 • spoluhláska z množiny {k, m, p}
 • samohláska z množiny {a, e, o}
 • vypísať všetky dĺžky 5 alebo aj kratšie
 • magické štvorce (všetky riešenia, alebo stačí len 1):
 • v každom riadku a stĺpci práve raz 1..N
 • 1..N*N: v každom riadku a stĺpci rovnaký súčet


Domáca úloha

1.