31.Prednaska/Cvicenie0: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
(Vytvorená stránka „{{Nadpis| 31. Cvičenie}} < 31.Prednáška | riešené úlohy <!-- --> === Rozcvička === 1. napíšte funkciu {{Prog}} typ...“)
 
Riadok 8: Riadok 8:
  
  
1. napíšte funkciu
+
1. napíšte podprogram
 
{{Prog}}
 
{{Prog}}
 
  type
 
  type
   TCas = record hod, min: Integer; end;
+
   TCas = record Hod, Min: Integer; end;   ''// hodiny, minúty''
 
   TPole = array of TCas;
 
   TPole = array of TCas;
 
  &nbsp;
 
  &nbsp;
  function
+
  procedure Vloz(var Pole: TPole; Hod, Min: Integer);
 
|}
 
|}
* funkcia
+
* procedúra zaradí novú položku na správne miesto do utriedeného poľa
  
  
Riadok 24: Riadok 24:
  
  
* ...
+
* zadaný graf  ako obrázok na tabuli zapísať do rôznych reprezentácií - orientovaný/neorientovaný, neohodnotený/ohodnotený - najprv na tabuli
:* ...
+
:* pole množín
 
+
:* matica susedností
 +
:* pole polí susedov
 +
* graf zapísať do textového súboru a potom prečítať do rôznych reprezentácií, v súbore sú v každom riadku
 +
:* dvojice čísel spojených vrcholov
 +
:* číslo vrcholu, súradnice, zoznam čísel susedov
 +
:* buď vrchol (meno a súradnice) alebo hrana (dve mená + váha)
 +
:* súradnice dvoch spojených vrcholov (x1, Y1, x2, y2), prípadne k tomu aj váha
 +
* prečítali sme neorientovaný graf ale niektoré hrany sú pritom len jedným smerom - treba doplniť
 +
* vykresliť graf
 +
* prevod grafu z jednej do druhej reprezentácie
  
 
<!-- -->
 
<!-- -->

Verzia zo dňa a času 05:47, 5. apríl 2013

31. Cvičenie


< 31.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. napíšte podprogram

type
 TCas = record Hod, Min: Integer; end;  // hodiny, minúty
 TPole = array of TCas;
 
procedure Vloz(var Pole: TPole; Hod, Min: Integer);
 • procedúra zaradí novú položku na správne miesto do utriedeného poľa


Cvičenie

 • zadaný graf ako obrázok na tabuli zapísať do rôznych reprezentácií - orientovaný/neorientovaný, neohodnotený/ohodnotený - najprv na tabuli
 • pole množín
 • matica susedností
 • pole polí susedov
 • graf zapísať do textového súboru a potom prečítať do rôznych reprezentácií, v súbore sú v každom riadku
 • dvojice čísel spojených vrcholov
 • číslo vrcholu, súradnice, zoznam čísel susedov
 • buď vrchol (meno a súradnice) alebo hrana (dve mená + váha)
 • súradnice dvoch spojených vrcholov (x1, Y1, x2, y2), prípadne k tomu aj váha
 • prečítali sme neorientovaný graf ale niektoré hrany sú pritom len jedným smerom - treba doplniť
 • vykresliť graf
 • prevod grafu z jednej do druhej reprezentácie


Domáca úloha

1. naprogramovať

 • ...