30.Prednaska/Cvicenie0: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 15: Riadok 15:
 
   end;
 
   end;
 
|}
 
|}
* metóda '''function TLStrom.Zisti: Integer''' zistí počet vrcholov, v ktorých je 0, ...
+
* metóda '''function TLStrom.Pocet(K: Integer): Integer''' zistí počet vrcholov v úrovni '''K''', ktoré majú nulový '''Pocet''' = počet rôznych slov v slovníku dĺžky práve '''K'''
* metóda '''function TLStrom.Pocet(K: Integer): Integer''' zistí počet vrcholov v úrovni '''K''', ktoré majú nenulový '''Pocet''' = počet rôznych slov v slovníku dĺžky '''K'''
+
  
  

Verzia zo dňa a času 11:56, 22. marec 2013

30. Cvičenie


< 30.Prednáška | riešené úlohy


Rozcvička

1. lexikografický strom

type
  TLStrom = class
    Pocet: Integer;
    P: array ['a'..'e'] of TLstrom;
  end;
  • metóda function TLStrom.Pocet(K: Integer): Integer zistí počet vrcholov v úrovni K, ktoré majú nulový Pocet = počet rôznych slov v slovníku dĺžky práve K


Cvičenie

Domáca úloha