26.Prednaska/Cvicenie: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Riadok 2: Riadok 2:
 
[[26.Prednaska|< 26.Prednáška]] | [[26.Prednaska/Ulohy|riešené úlohy]]
 
[[26.Prednaska|< 26.Prednáška]] | [[26.Prednaska/Ulohy|riešené úlohy]]
  
 
 
=== Rozcvička ===
 
 
 
1. kopírovať binárny súbor '''integer.dat''' do '''real.dat'''
 
* kde vstupný súbor obsahuje postupnosť celých čísel a výstupný súbor bude obsahovať tie isté čísla ale prekonvertované na reálne
 
* nepoužívajte polia ani reťazce
 
 
 
2. kopírovať binárny súbor '''real.dat''' do '''integer.dat'''
 
* kde vstupný súbor obsahuje postupnosť reálných čísel a výstupný súbor bude obsahovať tie isté čísla ale prekonvertované ('''Round''') na celé
 
* nepoužívajte polia ani reťazce
 
  
  
Riadok 53: Riadok 40:
 
  3 -> 1 -> 2 ->  
 
  3 -> 1 -> 2 ->  
 
|}
 
|}
* procedúra '''Vypis''' - vypíše prvky zoznamu cyklom
+
* procedúra '''Vypis(Z: Pvrchol)''' - vypíše prvky zoznamu cyklom
procedure Vypis(Z: Pvrchol);
+
:* upozorniť na to, čo by sa muselo zmeniť, keby '''Z''' bol '''var'''-parameter a v zozname sa posúvali pomocou '''Z := Z^.Next;'''
begin
+
  while Z <> nil do
+
  begin
+
    Write(Z^.Info, ' -> ');
+
    Z := Z^.Next;
+
  end;
+
  WriteLn('nil');
+
end;
+
:* upozorniť na to, čo by sa muselo zmeniť, keby '''Z''' bol '''var'''-parameter
+
 
* čítať textový súbor s celými číslami a vyrábať z nich zoznam - najprv v opačnom poradí (otestovať na súbore s aspoň 5 číslami)
 
* čítať textový súbor s celými číslami a vyrábať z nich zoznam - najprv v opačnom poradí (otestovať na súbore s aspoň 5 číslami)
var
+
 
    T: TextFile;
+
    Z, P: PVrchol;
+
begin
+
  AssignFile(T, 'cisla.txt');
+
  Reset(T);
+
  Z := nil;
+
  while not SeekEOF(T) do
+
  begin
+
    New(P);
+
    Read(T, P^.Info);
+
    P^.Next := Z;
+
    Z := P;
+
  end;
+
  CloseFile(T);
+
  Vypis(Z);
+
 
* potom čísla v správnom poradí (pridáva na koniec existujúceho zoznamu, máme ďalší smerník '''K''' na koniec zoznamu)
 
* potom čísla v správnom poradí (pridáva na koniec existujúceho zoznamu, máme ďalší smerník '''K''' na koniec zoznamu)
var
+
 
    T: TextFile;
+
    Z, K, P: PVrchol;
+
begin
+
  AssignFile(T, 'cisla.txt');
+
  Reset(T);
+
  Z := nil;
+
  K := nil;
+
  while not SeekEOF(T) do
+
  begin
+
    New(P);
+
    Read(T, P^.Info);
+
    P^.Next := {{Blue|nil}};
+
    if Z = nil then
+
      Z := P
+
    else
+
      K^.Next := P;
+
    K := P;
+
  end;
+
  CloseFile(T);
+
  Vypis(Z);
+
 
* logická funkcia '''Aspon1''' zistí, či má zoznam aspoň jeden vrchol
 
* logická funkcia '''Aspon1''' zistí, či má zoznam aspoň jeden vrchol
function Aspon1(Z: PVrchol): Boolean;
+
 
begin
+
  Result := Z <> nil;
+
end;
+
 
* logická funkcia '''Aspon2''' zistí, či má zoznam aspoň dva vrcholy
 
* logická funkcia '''Aspon2''' zistí, či má zoznam aspoň dva vrcholy
function Aspon2(Z: PVrchol): Boolean;
+
:* s využitím aj bez využitia '''Aspon1'''
begin
+
  Result := (Z <> nil) and (Z^.Next <> nil);
+
end;
+
* alebo aj
+
function Aspon2(Z: PVrchol): Boolean;
+
begin
+
  Result := Aspon1(Z) and Aspon1(Z^.Next);
+
end;
+
* logická funkcia '''Aspon3''' zistí, či má zoznam aspoň dva vrcholy, napr. aj takto
+
function Aspon3(Z: PVrchol): Boolean;
+
begin
+
  Result := Aspon1(Z) and Aspon2(Z^.Next);
+
end;
+
* funkcia '''Min''' vráti minimálnu hodnotu v zozname (pre prázdny zoznam je jedno, čo vráti)
+
function Min(Z: PVrchol): Integer;
+
begin
+
  Result := MaxInt;
+
  while Z <> nil do
+
  begin
+
    if Z^.Info < Result then
+
      Result := Z^.Info;
+
    Z := Z^.Next;
+
  end;
+
end;
+
&nbsp
+
...
+
  WriteLn('min = ', Min(Z));
+
* funkcia '''MinP''' vráti smerník na minimálnu hodnotu (pre prázdny zoznam vráti '''nil''')
+
function MinP(Z: PVrchol): PVrchol;
+
begin
+
  Result := nil;
+
  while Z <> nil do
+
  begin
+
    if (Result = nil) or (Z^.Info < Result^.Info) then
+
      Result := Z;
+
    Z := Z^.Next;
+
  end;
+
end;
+
&nbsp
+
...
+
  WriteLn('min = ', MinP(Z)^.Info);  ''// spadne pre prázdny zoznam''
+
  
 +
* logická funkcia '''Aspon3''' zistí, či má zoznam aspoň tri vrcholy
 +
 +
* funkcia '''Min(Z: PVrchol): Integer''' vráti minimálnu hodnotu v zozname (pre prázdny zoznam je jedno, čo vráti)
 +
 +
* funkcia '''MinP(Z: PVrchol): PVrchol''' vráti smerník na minimálnu hodnotu (pre prázdny zoznam vráti '''nil''')
  
 
* ''ďalšie funkcie ako: súčet hodnôt, priemerná hodnota, počet nulových prvkov, ...''
 
* ''ďalšie funkcie ako: súčet hodnôt, priemerná hodnota, počet nulových prvkov, ...''
  
  
* funkcia '''Ity''' vráti smerník na I-ty vrchol (ak neexistuje, vráti '''nil''')
+
* funkcia '''Ity(Z: PVrchol; I: Integer): PVrchol''' vráti smerník na I-ty vrchol (ak neexistuje, vráti '''nil''')
function Ity(Z: PVrchol; I: Integer): PVrchol;
+
*: funkcia vlastne preskáče na I-ty vrchol
begin
+
 
  while (Z <> nil) and (I > 1) do
+
  begin
+
    Z := Z^.Next;
+
    Dec(I);
+
  end;
+
  Result := Z;
+
end;
+
&nbsp
+
...
+
  P := Ity(Z, 5);
+
  if P <> nil then
+
    WriteLn('ity = ', P^.Info);
+
 
* uvažujte o takomto využití '''Ity''' (prečo je to veľmi neefektívne)
 
* uvažujte o takomto využití '''Ity''' (prečo je to veľmi neefektívne)
 
  N := 1;
 
  N := 1;
Riadok 178: Riadok 70:
 
     WriteLn(N, '. prvok = ', P^.Info);
 
     WriteLn(N, '. prvok = ', P^.Info);
 
  until P = nil;
 
  until P = nil;
 
  
 
* ''ďalšie funkcie ako: vráti smerník na prvý vrchol s danou hodnotou, vráti index vrcholu pre prvý výskyt hodnoty, smerník na stredný vrchol, zistiť, či sa v zozname nejaké číslo neopakuje, ...''
 
* ''ďalšie funkcie ako: vráti smerník na prvý vrchol s danou hodnotou, vráti index vrcholu pre prvý výskyt hodnoty, smerník na stredný vrchol, zistiť, či sa v zozname nejaké číslo neopakuje, ...''
Riadok 184: Riadok 75:
  
 
* vložiť nový vrchol s hodnotou -7 za nájdený Ity:
 
* vložiť nový vrchol s hodnotou -7 za nájdený Ity:
  P := Ity(Z, 5);
+
 
  if P <> nil then
+
* urobiť z toho procedú '''VlozZa(P: PVrchol; X: Integer)'''
  begin
+
:* nezabudnúť na ''if P <> nil then''
    New(Q);
+
 
    Q^.Info := -7;
+
* procedúra '''VyhodZa(P: PVrchol)''' vyhodí vrchol za zadaným vrcholom, napr.
    Q^.Next := P^.Next;
+
 
    P^.Next := Q;
+
* vyhodiť vrchol so zadanou adresou (smerníkom)
  end;
+
  Vypis(Z);
+
* urobiť z toho procedú '''VlozZa''' - nezabudnúť na ''if P <> nil then''
+
procedure VlozZa(P: PVrchol; X: Integer);
+
var
+
  Q: PVrchol;
+
begin
+
  if P <> nil then
+
  begin
+
    New(Q);
+
    Q^.Info := X;
+
    Q^.Next := P^.Next;
+
    P^.Next := Q;
+
  end;
+
end;
+
* otestovať, napr.
+
  for I := 3 to 7 do
+
    VlozZa(Ity(Z, I), I);
+
* procedúra '''VyhodZa''' vyhodí vrchol za zadaným vrcholom, napr.
+
procedure VyhodZa(P: PVrchol);
+
var
+
  Q: PVrchol;
+
begin
+
  if (P <> nil) and (P^.Next <> nil) then  ''// Aspon2(P)''
+
  begin
+
    Q := P^.Next;
+
    P^.Next := Q^.Next;
+
    Dispose(Q);
+
  end;
+
end;
+
* vyhodiť vrchol so zadanou adresou (smerníkom) - najprv nechať rozmýšľať, ako to urobiť ...
+
 
  procedure Vyhod(P: PVrchol);
 
  procedure Vyhod(P: PVrchol);
* vyhodiť vrchol so zadanou adresou (smerníkom) - potrebujeme aj začiatok celého zoznamu - musíme nájsť predchodcu
+
:* potrebujeme aj začiatok celého zoznamu - musíme nájsť predchodcu
 
  procedure Vyhod(var Z: PVrchol; P: PVrchol);
 
  procedure Vyhod(var Z: PVrchol; P: PVrchol);
var
 
  Q: PVrchol;
 
begin
 
  if (Z = nil) or (P = nil) then
 
    Exit;
 
  if Z = P then
 
  begin
 
    Z := P^.Next;
 
    Dispose(P);
 
  end
 
  else
 
  begin
 
    Q := Z;
 
    while (Q^.Next <> nil) and (Q^.Next <> P) do
 
      Q := Q^.Next;
 
    if Q^.Next = P then
 
    begin
 
      Q^.Next := P^.Next;
 
      Dispose(P);
 
    end;
 
  end;
 
end;
 
  
Ďalšie úlohy
+
 
 +
{{Podnadpis|Ďalšie úlohy}}
 +
 
 
* vyhodiť vrchol so zadanou hodnotou - treba nájsť nie samotný vyhadzovaný vrchol, ale jeho predchodcu
 
* vyhodiť vrchol so zadanou hodnotou - treba nájsť nie samotný vyhadzovaný vrchol, ale jeho predchodcu
 
* vyhodiť i-ty vrchol
 
* vyhodiť i-ty vrchol

Aktuálna revízia z 15:28, 3. apríl 2013

26. Cvičenie


< 26.Prednáška | riešené úlohyCvičenie

 • budeme pracovať s takto zadeklarovaným spájaným zoznamom:
type
 PVrchol = ^TVrchol;
 TVrchol = record
  Info: Integer;
  Next: PVrchol;
 end;
 
var
 Z, P: PVrchol;
 • do premennej P priradiť jeden vrchol s hodnotou 1
 • teraz treba z neho urobiť jednoprvkový zoznam, t.j. v Z je na neho smerník a ďalej do P priradiť ďalší vrchol s hodnotou 2
 • pripojiť nový vrchol P na koniec zoznamu Z a znovu do P priradiť ďalší vrchol s hodnotou 3
 • pripojiť nový vrchol P na koniec zoznamu Z (ako 3. vrchol) a vypísať celý zoznam jedným WriteLn
Z^.Next^.Next := P;
 
WriteLn(Z^.Info, ' -> ', Z^.Next^.Info, ' -> ', Z^.Next^.Next^.Info, ' -> nil');
 • dostali sme výpis
1 -> 2 -> 3 -> nil
 • v programe nechať výrobu vrcholov do P (tj. vytvárať vrcholy v poradí 1, 2, 3) a zmeniť len ďalšie priradenia tak aby vzniklo takéto nové poradie
2 -> 3 -> 1 -> nil
 • podobne realizovať napr. zmenu poradia (prípadne aj iné)
3 -> 1 -> 2 -> 
 • procedúra Vypis(Z: Pvrchol) - vypíše prvky zoznamu cyklom
 • upozorniť na to, čo by sa muselo zmeniť, keby Z bol var-parameter a v zozname sa posúvali pomocou Z := Z^.Next;
 • čítať textový súbor s celými číslami a vyrábať z nich zoznam - najprv v opačnom poradí (otestovať na súbore s aspoň 5 číslami)
 • potom čísla v správnom poradí (pridáva na koniec existujúceho zoznamu, máme ďalší smerník K na koniec zoznamu)
 • logická funkcia Aspon1 zistí, či má zoznam aspoň jeden vrchol
 • logická funkcia Aspon2 zistí, či má zoznam aspoň dva vrcholy
 • s využitím aj bez využitia Aspon1
 • logická funkcia Aspon3 zistí, či má zoznam aspoň tri vrcholy
 • funkcia Min(Z: PVrchol): Integer vráti minimálnu hodnotu v zozname (pre prázdny zoznam je jedno, čo vráti)
 • funkcia MinP(Z: PVrchol): PVrchol vráti smerník na minimálnu hodnotu (pre prázdny zoznam vráti nil)
 • ďalšie funkcie ako: súčet hodnôt, priemerná hodnota, počet nulových prvkov, ...


 • funkcia Ity(Z: PVrchol; I: Integer): PVrchol vráti smerník na I-ty vrchol (ak neexistuje, vráti nil)
  funkcia vlastne preskáče na I-ty vrchol
 • uvažujte o takomto využití Ity (prečo je to veľmi neefektívne)
N := 1;
repeat
 P := Ity(Z, N);
 if P <> nil then
  WriteLn(N, '. prvok = ', P^.Info);
until P = nil;
 • ďalšie funkcie ako: vráti smerník na prvý vrchol s danou hodnotou, vráti index vrcholu pre prvý výskyt hodnoty, smerník na stredný vrchol, zistiť, či sa v zozname nejaké číslo neopakuje, ...


 • vložiť nový vrchol s hodnotou -7 za nájdený Ity:
 • urobiť z toho procedú VlozZa(P: PVrchol; X: Integer)
 • nezabudnúť na if P <> nil then
 • procedúra VyhodZa(P: PVrchol) vyhodí vrchol za zadaným vrcholom, napr.
 • vyhodiť vrchol so zadanou adresou (smerníkom)
procedure Vyhod(P: PVrchol);
 • potrebujeme aj začiatok celého zoznamu - musíme nájsť predchodcu
procedure Vyhod(var Z: PVrchol; P: PVrchol);Ďalšie úlohy


 • vyhodiť vrchol so zadanou hodnotou - treba nájsť nie samotný vyhadzovaný vrchol, ale jeho predchodcu
 • vyhodiť i-ty vrchol
 • za každý vrchol vložiť nový vrchol s nulovou hodnotou
 • medzi každé dva vrcholy vložiť nový vrchol s ich súčtom (na začiatku napr. 1 -> 1 -> a potom to spúšťať a vypisovať veľakrát)
 • procedúra VyhodNulove vyhodí zo zoznamu všetky vrcholy s nulovou hodnotou
 • funkcia vymení poradie dvoch nasledovníkov parametra P: PVrchol, t.j. P^.Next a P^.Next^.Next
 • vložiť zadanú hodnotu na náhodne miesto v zozname (s rovnakou pravdepodobnosťou pre všetkých, aj pred prvý, aj za posledný)


Domáca úloha

1. napíšte podprogram Otoc, ktorý otočí poradie prvkov zadaného zoznamu

procedure Otoc(var Z: PVrchol);
 • pritom sa nemajú vytvárať nové ani rušiť pôvodné vrcholy, len sa presmerníkujú


2. napíšte podprogram Vymen, ktorý rozsekne zoznam v strede na dva zoznamy a tie potom zlepí, ale najprv druhý a potom prvý

procedure Vymen(var Z: PVrchol);
 • pritom sa nemajú vytvárať nové ani rušiť pôvodné vrcholy, len sa presmerníkujú
 • napr. pre zoznam
1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 
po výmene dostávame zoznam
4 -> 5 -> 6 -> 1 -> 2 -> 3 -> 


3. procedúra VyhodDuplikaty vyhodí zo zoznamu všetky ďalšie výskyty tej iste hodnoty

procedure VyhodDuplikaty(Z: PVrchol);