26.Prednaska/Cvicenie: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Riadok 3: Riadok 3:
  
  
...
+
 
 +
 
 +
=== Cvičenie ===
 +
 
 +
 
 +
* budeme pracovať s takto zadeklarovaným spájaným zoznamom:
 +
type
 +
  PVrchol = ^TVrchol;
 +
  TVrchol = record
 +
    Info: Integer;
 +
    Next: PVrchol;
 +
  end;
 +
 
 +
var
 +
  Z, P: PVrchol;
 +
* do premennej '''P''' priradiť jeden vrchol s hodnotou 1
 +
 
 +
* teraz treba z neho urobiť jednoprvkový zoznam, t.j. v '''Z''' je na neho smerník a ďalej do '''P''' priradiť ďalší vrchol s hodnotou 2
 +
 
 +
* pripojiť nový vrchol '''P''' na koniec zoznamu '''Z''' a znovu do '''P''' priradiť ďalší vrchol s hodnotou 3
 +
 
 +
* pripojiť nový vrchol '''P''' na koniec zoznamu '''Z''' (ako 3. vrchol) a vypísať celý zoznam jedným '''WriteLn'''
 +
Z^.Next^.Next := P;
 +
 
 +
WriteLn(Z^.Info, ' -> ', Z^.Next^.Info, ' -> ', Z^.Next^.Next^.Info, ' -> nil');
 +
* dostali sme výpis
 +
{{Prog}}
 +
1 -> 2 -> 3 -> nil
 +
|}
 +
* v programe nechať výrobu vrcholov do '''P''' (tj. vytvárať vrcholy v poradí 1, 2, 3) a zmeniť len ďalšie priradenia tak aby vzniklo takéto nové poradie
 +
{{Prog}}
 +
2 -> 3 -> 1 -> nil
 +
|}
 +
* podobne realizovať napr. zmenu poradia (prípadne aj iné)
 +
{{Prog}}
 +
3 -> 1 -> 2 ->
 +
|}
 +
* procedúra '''Vypis(Z: Pvrchol)''' - vypíše prvky zoznamu cyklom
 +
:* upozorniť na to, čo by sa muselo zmeniť, keby '''Z''' bol '''var'''-parameter a v zozname sa posúvali pomocou '''Z := Z^.Next;'''
 +
* čítať textový súbor s celými číslami a vyrábať z nich zoznam - najprv v opačnom poradí (otestovať na súbore s aspoň 5 číslami)
 +
 
 +
* potom čísla v správnom poradí (pridáva na koniec existujúceho zoznamu, máme ďalší smerník '''K''' na koniec zoznamu)
 +
 
 +
* logická funkcia '''Aspon1''' zistí, či má zoznam aspoň jeden vrchol
 +
 
 +
* logická funkcia '''Aspon2''' zistí, či má zoznam aspoň dva vrcholy
 +
:* s využitím aj bez využitia '''Aspon1'''
 +
 
 +
* logická funkcia '''Aspon3''' zistí, či má zoznam aspoň tri vrcholy
 +
 
 +
* funkcia '''Min(Z: PVrchol): Integer''' vráti minimálnu hodnotu v zozname (pre prázdny zoznam je jedno, čo vráti)
 +
 
 +
* funkcia '''MinP(Z: PVrchol): PVrchol''' vráti smerník na minimálnu hodnotu (pre prázdny zoznam vráti '''nil''')
 +
 
 +
* ''ďalšie funkcie ako: súčet hodnôt, priemerná hodnota, počet nulových prvkov, ...''
 +
 
 +
 
 +
* funkcia '''Ity(Z: PVrchol; I: Integer): PVrchol''' vráti smerník na I-ty vrchol (ak neexistuje, vráti '''nil''')
 +
*: funkcia vlastne preskáče na I-ty vrchol
 +
 
 +
* uvažujte o takomto využití '''Ity''' (prečo je to veľmi neefektívne)
 +
N := 1;
 +
repeat
 +
  P := Ity(Z, N);
 +
  if P <> nil then
 +
    WriteLn(N, '. prvok = ', P^.Info);
 +
until P = nil;
 +
 
 +
* ''ďalšie funkcie ako: vráti smerník na prvý vrchol s danou hodnotou, vráti index vrcholu pre prvý výskyt hodnoty, smerník na stredný vrchol, zistiť, či sa v zozname nejaké číslo neopakuje, ...''
 +
 
 +
 
 +
* vložiť nový vrchol s hodnotou -7 za nájdený Ity:
 +
 
 +
* urobiť z toho procedú '''VlozZa(P: PVrchol; X: Integer)'''
 +
:* nezabudnúť na ''if P <> nil then''
 +
 
 +
* procedúra '''VyhodZa(P: PVrchol)''' vyhodí vrchol za zadaným vrcholom, napr.
 +
 
 +
* vyhodiť vrchol so zadanou adresou (smerníkom)
 +
procedure Vyhod(P: PVrchol);
 +
:* potrebujeme aj začiatok celého zoznamu - musíme nájsť predchodcu
 +
procedure Vyhod(var Z: PVrchol; P: PVrchol);
 +
 
 +
 
 +
{{Podnadpis|Ďalšie úlohy}}
 +
 
 +
* vyhodiť vrchol so zadanou hodnotou - treba nájsť nie samotný vyhadzovaný vrchol, ale jeho predchodcu
 +
* vyhodiť i-ty vrchol
 +
* za každý vrchol vložiť nový vrchol s nulovou hodnotou
 +
* medzi každé dva vrcholy vložiť nový vrchol s ich súčtom (na začiatku napr. 1 -> 1 -> a potom to spúšťať a vypisovať veľakrát)
 +
* procedúra '''VyhodNulove''' vyhodí zo zoznamu všetky vrcholy s nulovou hodnotou
 +
* funkcia vymení poradie dvoch nasledovníkov parametra '''P: PVrchol''', t.j. '''P^.Next''' a '''P^.Next^.Next'''
 +
* vložiť zadanú hodnotu na náhodne miesto v zozname (s rovnakou pravdepodobnosťou pre všetkých, aj pred prvý, aj za posledný)
 +
 
 +
 
  
 
=== Domáca úloha ===
 
=== Domáca úloha ===

Aktuálna revízia z 15:28, 3. apríl 2013

26. Cvičenie


< 26.Prednáška | riešené úlohyCvičenie

 • budeme pracovať s takto zadeklarovaným spájaným zoznamom:
type
 PVrchol = ^TVrchol;
 TVrchol = record
  Info: Integer;
  Next: PVrchol;
 end;
 
var
 Z, P: PVrchol;
 • do premennej P priradiť jeden vrchol s hodnotou 1
 • teraz treba z neho urobiť jednoprvkový zoznam, t.j. v Z je na neho smerník a ďalej do P priradiť ďalší vrchol s hodnotou 2
 • pripojiť nový vrchol P na koniec zoznamu Z a znovu do P priradiť ďalší vrchol s hodnotou 3
 • pripojiť nový vrchol P na koniec zoznamu Z (ako 3. vrchol) a vypísať celý zoznam jedným WriteLn
Z^.Next^.Next := P;
 
WriteLn(Z^.Info, ' -> ', Z^.Next^.Info, ' -> ', Z^.Next^.Next^.Info, ' -> nil');
 • dostali sme výpis
1 -> 2 -> 3 -> nil
 • v programe nechať výrobu vrcholov do P (tj. vytvárať vrcholy v poradí 1, 2, 3) a zmeniť len ďalšie priradenia tak aby vzniklo takéto nové poradie
2 -> 3 -> 1 -> nil
 • podobne realizovať napr. zmenu poradia (prípadne aj iné)
3 -> 1 -> 2 -> 
 • procedúra Vypis(Z: Pvrchol) - vypíše prvky zoznamu cyklom
 • upozorniť na to, čo by sa muselo zmeniť, keby Z bol var-parameter a v zozname sa posúvali pomocou Z := Z^.Next;
 • čítať textový súbor s celými číslami a vyrábať z nich zoznam - najprv v opačnom poradí (otestovať na súbore s aspoň 5 číslami)
 • potom čísla v správnom poradí (pridáva na koniec existujúceho zoznamu, máme ďalší smerník K na koniec zoznamu)
 • logická funkcia Aspon1 zistí, či má zoznam aspoň jeden vrchol
 • logická funkcia Aspon2 zistí, či má zoznam aspoň dva vrcholy
 • s využitím aj bez využitia Aspon1
 • logická funkcia Aspon3 zistí, či má zoznam aspoň tri vrcholy
 • funkcia Min(Z: PVrchol): Integer vráti minimálnu hodnotu v zozname (pre prázdny zoznam je jedno, čo vráti)
 • funkcia MinP(Z: PVrchol): PVrchol vráti smerník na minimálnu hodnotu (pre prázdny zoznam vráti nil)
 • ďalšie funkcie ako: súčet hodnôt, priemerná hodnota, počet nulových prvkov, ...


 • funkcia Ity(Z: PVrchol; I: Integer): PVrchol vráti smerník na I-ty vrchol (ak neexistuje, vráti nil)
  funkcia vlastne preskáče na I-ty vrchol
 • uvažujte o takomto využití Ity (prečo je to veľmi neefektívne)
N := 1;
repeat
 P := Ity(Z, N);
 if P <> nil then
  WriteLn(N, '. prvok = ', P^.Info);
until P = nil;
 • ďalšie funkcie ako: vráti smerník na prvý vrchol s danou hodnotou, vráti index vrcholu pre prvý výskyt hodnoty, smerník na stredný vrchol, zistiť, či sa v zozname nejaké číslo neopakuje, ...


 • vložiť nový vrchol s hodnotou -7 za nájdený Ity:
 • urobiť z toho procedú VlozZa(P: PVrchol; X: Integer)
 • nezabudnúť na if P <> nil then
 • procedúra VyhodZa(P: PVrchol) vyhodí vrchol za zadaným vrcholom, napr.
 • vyhodiť vrchol so zadanou adresou (smerníkom)
procedure Vyhod(P: PVrchol);
 • potrebujeme aj začiatok celého zoznamu - musíme nájsť predchodcu
procedure Vyhod(var Z: PVrchol; P: PVrchol);Ďalšie úlohy


 • vyhodiť vrchol so zadanou hodnotou - treba nájsť nie samotný vyhadzovaný vrchol, ale jeho predchodcu
 • vyhodiť i-ty vrchol
 • za každý vrchol vložiť nový vrchol s nulovou hodnotou
 • medzi každé dva vrcholy vložiť nový vrchol s ich súčtom (na začiatku napr. 1 -> 1 -> a potom to spúšťať a vypisovať veľakrát)
 • procedúra VyhodNulove vyhodí zo zoznamu všetky vrcholy s nulovou hodnotou
 • funkcia vymení poradie dvoch nasledovníkov parametra P: PVrchol, t.j. P^.Next a P^.Next^.Next
 • vložiť zadanú hodnotu na náhodne miesto v zozname (s rovnakou pravdepodobnosťou pre všetkých, aj pred prvý, aj za posledný)


Domáca úloha

1. napíšte podprogram Otoc, ktorý otočí poradie prvkov zadaného zoznamu

procedure Otoc(var Z: PVrchol);
 • pritom sa nemajú vytvárať nové ani rušiť pôvodné vrcholy, len sa presmerníkujú


2. napíšte podprogram Vymen, ktorý rozsekne zoznam v strede na dva zoznamy a tie potom zlepí, ale najprv druhý a potom prvý

procedure Vymen(var Z: PVrchol);
 • pritom sa nemajú vytvárať nové ani rušiť pôvodné vrcholy, len sa presmerníkujú
 • napr. pre zoznam
1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 
po výmene dostávame zoznam
4 -> 5 -> 6 -> 1 -> 2 -> 3 -> 


3. procedúra VyhodDuplikaty vyhodí zo zoznamu všetky ďalšie výskyty tej iste hodnoty

procedure VyhodDuplikaty(Z: PVrchol);