1iai2: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 25: Riadok 25:
 
! width="80" | ||width="20"| 1 ||width="20"| d1 ||width="20"| 2 ||width="20"| d2 ||width="20"| 3 ||width="20"| d3 ||width="20"| 4 ||width="20"| d4 ||width="20"| 5 ||width="20"| d5 ||width="20"| 6 ||width="20"| d6 ||width="20"| 7 ||width="20"| d7 ||width="20"| 8 ||width="20"| d8 ||width="20"| 9 ||width="20"| d9 ||width="20"| 10 ||width="20"| d10 ||width="20"| 11 ||width="20"| d11 ||width="20"| ∑
 
! width="80" | ||width="20"| 1 ||width="20"| d1 ||width="20"| 2 ||width="20"| d2 ||width="20"| 3 ||width="20"| d3 ||width="20"| 4 ||width="20"| d4 ||width="20"| 5 ||width="20"| d5 ||width="20"| 6 ||width="20"| d6 ||width="20"| 7 ||width="20"| d7 ||width="20"| 8 ||width="20"| d8 ||width="20"| 9 ||width="20"| d9 ||width="20"| 10 ||width="20"| d10 ||width="20"| 11 ||width="20"| d11 ||width="20"| ∑
 
|-
 
|-
! ???
+
! Belica Martin
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 0
+
| 2 || 1 || 4.5 || || 5 || || 4.5 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
 +
|-
 +
! Bucha Samuel
 +
| 0.5 || 0.5 || 0.5 || || 4 || || 2 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
 +
|-
 +
! Dobiáš Dominik
 +
| 2 || 1 || 5 || || 5 || || 5 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
 +
|-
 +
! Hanzlík Roman
 +
| - || || - || || 1 || || 1 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
 +
|-
 +
! Hervay Ákos
 +
| - || || - || || 3.5 || || 2.5 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
 +
|-
 +
! Jankovič Erik
 +
| - || || 4.5 || || - || || 1 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
 +
|-
 +
! Knechta Dominik
 +
| 3 || || 4.5 || || 4 || || 0.5 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
 +
|-
 +
! Kováč Matúš
 +
| 5 || || 4.9 || || 1 || || 1 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
 +
|-
 +
! Krampl Werner
 +
| 4.5 || 1 || 5 || || 5 || || 4.5 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
 +
|-
 +
! Sedláček Jakub
 +
| - || || 4.5 || || 2.5 || || 2 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
 +
|-
 +
! Sedláček Peter
 +
| 4.5 || || 4.5 || || 4.5 || || 3.5 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
 +
|-
 +
! Sklenčár Viktor
 +
| 5 || 1 || 2.5 || || 3.5 || || 5 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
 +
|-
 +
! Šišková Patrícia
 +
| - || || - || || 4 || || - || || || || || || || || || || || || || || || || 0
 +
|-
 +
! Šiškovič Joachim
 +
| - || || 4.5 || || - || || 5 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
 +
|-
 +
! Štefanisko Jozef
 +
| - || || 5 || || - || || - || || || || || || || || || || || || || || || || 0
 +
|-
 +
! Šuník Martin
 +
| - || 1 || 5 || || - || || 4.5 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
 +
|-
 +
! Tóthová Gabriela
 +
| 1 || 0 ||4 || || 2 || || 3.5 || || || || || || || || || || || || || || || || 0
 
|}
 
|}
  

Verzia zo dňa a času 17:29, 19. marec 2013

cvičenia pre 1iai2aktuálna nepovinná domáca úloha

5. ndú z 15.3.2013


 • konštruktor (alebo funkcia, ktorá vráti koreň stromu) pre aritmetický strom, ktorý ako parameter dostáva string so zápisom aritmetického stromu v prefixe oddelený medzerami a vytvorí tento strom
'+ * 4 5 - 712 9'
zrejme budeme musieť použiť rekurziu
čísla môžu byť aj viacciferné
napr.
Astrom := Vytvor('+ * 4 5 - 7 9');


bodovanie

1 d1 2 d2 3 d3 4 d4 5 d5 6 d6 7 d7 8 d8 9 d9 10 d10 11 d11
Belica Martin 2 1 4.5 5 4.5 0
Bucha Samuel 0.5 0.5 0.5 4 2 0
Dobiáš Dominik 2 1 5 5 5 0
Hanzlík Roman - - 1 1 0
Hervay Ákos - - 3.5 2.5 0
Jankovič Erik - 4.5 - 1 0
Knechta Dominik 3 4.5 4 0.5 0
Kováč Matúš 5 4.9 1 1 0
Krampl Werner 4.5 1 5 5 4.5 0
Sedláček Jakub - 4.5 2.5 2 0
Sedláček Peter 4.5 4.5 4.5 3.5 0
Sklenčár Viktor 5 1 2.5 3.5 5 0
Šišková Patrícia - - 4 - 0
Šiškovič Joachim - 4.5 - 5 0
Štefanisko Jozef - 5 - - 0
Šuník Martin - 1 5 - 4.5 0
Tóthová Gabriela 1 0 4 2 3.5 0


predchádzajúce nepovinné domáce úlohy

1. ndú z 15.2.2013


 • napíšte program, ktorý vytvorí binárny súbor z riadkov textového súboru studenti.txt, tento súbor obsahuje riadky tvaru
meno;rocnik priemer
 • treba to prečítať do záznamu:
type
 TStudent = record
  Meno: string[15];
  Rocnik: Byte;
  Priemer: Real;
 end;
 • každý prečítaný záznam sa zapíše do súboru
 • v hex-editore sa pozrite, ako je to uložené, koľko bajtov zaberá jeden záznam (SizeOf(TStudent))
 • NDÚ odovzdávať len text projektu (napr. project1.lpr)2. ndú z 22.2.2013


 • napíšte procedúru VyhodDuplikaty, ktorá vyhodí zo spájaného zoznamu všetky ďalšie výskyty tej iste hodnoty
procedure VyhodDuplikaty(Z: PVrchol);
 • napr. zo zoznamu
1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 4 -> 1 -> 2 -> 5 -> 
 • spraví zoznam
1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 3. ndú z 1.3.2013


 • Vytvorte triedu TSlovnik, ktorá do spájaného zoznamu načíta zo súboru (napr. slovnik.txt) zoznam dvojíc slov (slovenské anglické), napr.
pes dog
macka cat
... 
 • trieda TSlovnik je spájaným zoznamom, ktorý bude mať vrcholy utriedené podľa anglických slovíčok, napr.
TVrchol = class
 Slov, Angl: string;
 Next: TVrchol;
 ...
end;
 
TSlovnik = class
 Z: Tvrchol;
 constructor Create(Subor: string);
 procedure Vloz(S, A: string);   // vloží do zoznamu na správne miesto ďalšiu dvojicu slov
 ...
end;4. ndú z 8.3.2013


 • vygenerovať a nakresliť náhodný strom s číslami vo vrcholoch od 1 do 20
 • klikanie myšou na ľubovoľný vrchol zvýši číslo v tomto vrchole o 1 (a prekreslí vrchol alebo celý strom)
Aktualizované: 20.2.2013