1iai2: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 6: Riadok 6:
 
== aktuálna nepovinná domáca úloha ==
 
== aktuálna nepovinná domáca úloha ==
  
{{Podnadpis1|2. ndú z 22.2.2013}}
+
{{Podnadpis1|3. ndú z 1.3.2013}}
  
* napíšte procedúru '''VyhodDuplikaty''', ktorá vyhodí zo spájaného zoznamu všetky ďalšie výskyty tej iste hodnoty
+
* pre spájaný zoznam
 
{{Prog}}
 
{{Prog}}
  procedure VyhodDuplikaty(Z: PVrchol);
+
  type
 +
  PVrchol = ^TVrchol;
 +
  TVrchol = record
 +
    Info: Integer;
 +
    Next: PVrchol;
 +
  end;
 
|}
 
|}
* napr. zo zoznamu
+
* napísať procedúru '''Urob(Z: PVrchol)''', ktorá za každý vrchol s párnou hodnotou vloží nový vrchol s nulovou hodnotou, napr. zo zoznamu
 
{{Prog}}
 
{{Prog}}
  1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 4 -> 1 -> 2 -> 5 ->  
+
  4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> nil
 
|}
 
|}
* spraví zoznam
+
:vyrobí zoznam
 
{{Prog}}
 
{{Prog}}
  1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 ->  
+
  4 -> 0 -> 5 -> 6 -> 0 -> 7 -> 8 -> 0 -> nil
 
|}
 
|}
 +
 
<!-- -->
 
<!-- -->
  
Riadok 58: Riadok 64:
 
* NDÚ odovzdávať len text projektu (napr. project1.lpr)
 
* NDÚ odovzdávať len text projektu (napr. project1.lpr)
  
 +
 +
{{Podnadpis1|2. ndú z 22.2.2013}}
 +
 +
* napíšte procedúru '''VyhodDuplikaty''', ktorá vyhodí zo spájaného zoznamu všetky ďalšie výskyty tej iste hodnoty
 +
{{Prog}}
 +
procedure VyhodDuplikaty(Z: PVrchol);
 +
|}
 +
* napr. zo zoznamu
 +
{{Prog}}
 +
1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 4 -> 1 -> 2 -> 5 ->
 +
|}
 +
* spraví zoznam
 +
{{Prog}}
 +
1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 ->
 +
|}
  
 
<!-- -->
 
<!-- -->

Verzia zo dňa a času 13:55, 2. marec 2013

cvičenia pre 1iai2aktuálna nepovinná domáca úloha

3. ndú z 1.3.2013


 • pre spájaný zoznam
type
 PVrchol = ^TVrchol;
 TVrchol = record
  Info: Integer;
  Next: PVrchol;
 end;
 • napísať procedúru Urob(Z: PVrchol), ktorá za každý vrchol s párnou hodnotou vloží nový vrchol s nulovou hodnotou, napr. zo zoznamu
4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> nil
vyrobí zoznam
4 -> 0 -> 5 -> 6 -> 0 -> 7 -> 8 -> 0 -> nil


bodovanie

1 d1 2 d2 3 d3 4 d4 5 d5 6 d6 7 d7 8 d8 9 d9 10 d10 11 d11
 ??? 0


predchádzajúce nepovinné domáce úlohy

1. ndú z 15.2.2013


 • napíšte program, ktorý vytvorí binárny súbor z riadkov textového súboru studenti.txt, tento súbor obsahuje riadky tvaru
meno;rocnik priemer
 • treba to prečítať do záznamu:
type
 TStudent = record
  Meno: string[15];
  Rocnik: Byte;
  Priemer: Real;
 end;
 • každý prečítaný záznam sa zapíše do súboru
 • v hex-editore sa pozrite, ako je to uložené, koľko bajtov zaberá jeden záznam (SizeOf(TStudent))
 • NDÚ odovzdávať len text projektu (napr. project1.lpr)2. ndú z 22.2.2013


 • napíšte procedúru VyhodDuplikaty, ktorá vyhodí zo spájaného zoznamu všetky ďalšie výskyty tej iste hodnoty
procedure VyhodDuplikaty(Z: PVrchol);
 • napr. zo zoznamu
1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 4 -> 1 -> 2 -> 5 -> 
 • spraví zoznam
1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 
Aktualizované: 20.2.2013