1iai2: Rozdiel medzi revíziami

Z Pascal
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Riadok 6: Riadok 6:
 
== aktuálna nepovinná domáca úloha ==
 
== aktuálna nepovinná domáca úloha ==
  
{{Podnadpis1|1. ndú z 15.2.2013}}
+
{{Podnadpis1|2. ndú z 22.2.2013}}
<!--
+
* predpokladáme, že už je definovaná trieda '''TMojRobot''', ktorá vie nakresliť binárny strom úrovne '''NN''' a veľkosti '''DD''' (tieto dve hodnoty sa inicializujú v konštruktore: náhodné '''NN''' z intervalu <3, 7>, '''DD''' z intervalu <30, 60>):
+
{{Prog}}
+
type
+
  TMojRobot = class(TRobot)
+
    NN, DD: Integer;
+
    constructor Create(XX, YY: Integer);
+
    procedure Strom(N: Integer; D: Real);
+
    procedure Kresli;
+
  end;
+
|}
+
-->
+
  
 
<!-- -->
 
<!-- -->
Riadok 42: Riadok 30:
  
 
* napíšte program, ktorý vytvorí binárny súbor z riadkov textového súboru '''studenti.txt''', tento súbor obsahuje riadky tvaru
 
* napíšte program, ktorý vytvorí binárny súbor z riadkov textového súboru '''studenti.txt''', tento súbor obsahuje riadky tvaru
 +
{{Prog}}
 
  meno;rocnik priemer
 
  meno;rocnik priemer
 +
|}
 
* treba to prečítať do záznamu:
 
* treba to prečítať do záznamu:
 +
{{Prog}}
 
  type
 
  type
 
   TStudent = record
 
   TStudent = record
Riadok 50: Riadok 41:
 
     Priemer: Real;
 
     Priemer: Real;
 
   end;
 
   end;
 +
|}
 
* každý prečítaný záznam sa zapíše do súboru
 
* každý prečítaný záznam sa zapíše do súboru
 
:* v hex-editore sa pozrite, ako je to uložené, koľko bajtov zaberá jeden záznam (SizeOf(TStudent))
 
:* v hex-editore sa pozrite, ako je to uložené, koľko bajtov zaberá jeden záznam (SizeOf(TStudent))

Verzia zo dňa a času 06:30, 28. február 2013

cvičenia pre 1iai2aktuálna nepovinná domáca úloha

2. ndú z 22.2.2013bodovanie

1 d1 2 d2 3 d3 4 d4 5 d5 6 d6 7 d7 8 d8 9 d9 10 d10 11 d11
 ??? 0


predchádzajúce nepovinné domáce úlohy

1. ndú z 15.2.2013


 • napíšte program, ktorý vytvorí binárny súbor z riadkov textového súboru studenti.txt, tento súbor obsahuje riadky tvaru
meno;rocnik priemer
 • treba to prečítať do záznamu:
type
 TStudent = record
  Meno: string[15];
  Rocnik: Byte;
  Priemer: Real;
 end;
 • každý prečítaný záznam sa zapíše do súboru
 • v hex-editore sa pozrite, ako je to uložené, koľko bajtov zaberá jeden záznam (SizeOf(TStudent))
 • NDÚ odovzdávať len text projektu (napr. project1.lpr)
Aktualizované: 20.2.2013